Innstillinger

Du kan kontrollere ditt deltagelsesnivå i VoiceFive, Inc.s markedsundersøkelsesprogrammer, i likhet med andre undersøkelsesprogrammer som ledes av dets tilknyttede selskaper

Klikk her for å reservere deg mot å motta spørreundersøkelser og mot å ha VoiceFive markedsundersøkelsesprogrammer tilknyttet til nettleseren din. Vi vil forsatt registrere det når en nettleser åpner en side, men registreringen vil ikke være tilknyttet nettleseren din.

Denne reservasjonen vil også hindre deg fra å delta i markedsundersøkelsesprogrammer fra Full Circle Studies Inc., et selskap tilknyttet VoiceFive Inc. Men det er viktig at du forstår at denne reservasjonen er basert på informasjonkapsler (dvs. det må være en informasjonskapsel på datamaskinen din som forteller vårt system om reservasjonen din). Derfor, hvis du sletter, blokkerer eller hindrer informasjonskapsler på en eller annen måte, vil ikke reservasjonen være gjeldende. I tillegg må du utføre denne reservasjonsprosessen på alle datamaskiner og i alle nettlesere som du ønsker at skal være reservert, fordi forskjellige datamaskiner og nettlesere krever sine egne versjoner av informasjonskapsler for reservasjon.

English | Español (America Latina) | Deutsch | Español | 日本語 | Italiano | Português do Brasil | Français | Suomi | Norsk | Svenska | Nederlands | Espanol (EE.UU) | 简体中国 | 中國傳統 |