Inställningar

Du kan styra din nivå av deltagande i VoiceFive Inc:s studier, samt andra studier som utförs av våra dotterbolag.

Klicka här om du inte vill få fler enkäter eller om du inte längre vill att studier från VoiceFive ska associeras till din webbläsare. Vi fortsätter att räkna att en webbläsare har kontaktat vår webbplats, men beräkningen blir inte förknippad med din webbläsare.

Denna avanmälan förhindrar dig också i att delta i studier från Full Circle Studies, Inc., ett dotterföretag till VoiceFive, Inc. Det är dock viktigt att att vara medveten om att denna avanmälan är cookie-baserad (dvs. det måste finnas en cookie på din dator som meddelar systemet att du har avanmält dig). Om du raderar, blockerar, eller på annat sätt begränsar användandet av cookies, kan denna avanmälan vara utan effekt. Dessutom kräver olika datorer och olika webbläsare egna versioner av den cookie som anger att du är avregistrerad. Detta innebär att du måste avanmäla dig på alla datorer och i alla webbläsare du använder.

English | Español (America Latina) | Deutsch | Español | 日本語 | Italiano | Português do Brasil | Français | Suomi | Norsk | Svenska | Nederlands | Espanol (EE.UU) | 简体中国 | 中國傳統 |